Ένα νέο συνθετικό υλικό μπορεί και φωτοσυνθέτει, απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και παράγει καύσιμα. Το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη μείωση της ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Materials Chemistry Α, εξετάζει την ανάπτυξη ενός μεταλλικού-οργανικού πλαισίου (Metal-Organic Framework – MOF) – ενός συνθετικού υλικού κατασκευασμένου από τιτάνιο και Ν-αλκυλ-2-αμινοτερεφθάλιo, ένα οργανικό μόριο. Οι ερευνητές μπόρεσαν να τροποποιήσουν το βιολογικό μέρος ώστε να χρησιμοποιεί μπλε (ορατό) φως.

“This work is a breakthrough!” Δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Fernando Uribe-Romo, από το University of Central Florida. “Η προσαρμογή των υλικών στο να απορροφούν ένα συγκεκριμένο χρώμα φωτός είναι πολύ δύσκολη από επιστημονική άποψη, από κοινωνικής άποψης όμως συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας τεχνολογίας η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου”.

Το MOF μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε δύο λιγότερο οξειδωμένες μορφές άνθρακα, το μυρμηκικό και το φορμαμίδιο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Οι ερευνητές προσπαθούν να τελειοποιήσουν το υλικό έτσι ώστε να μπορεί να μετατρέπει μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, με τη χρήση περισσότερων μηκών κύματος φωτός.

“Η ιδέα ήταν να τοποθετηθούν σταθμοί που θα μπορούν αν αιχμαλωτίσουν  μεγάλες ποσότητες CO2, δίπλα σε μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για παράδειγμα”, πρόσθεσε ο Uribe-Romo. “Το αέριο θα αναρροφάται από τον σταθμό, θα περνάει από τη διαδικασία ανακύκλωσης των αερίων του θερμοκηπίου ενώ παράλληλα θα παράγει ενέργεια η οποία θα επιστρέφει στο εργοστάσιο”.

Δεν πρόκειται για το πρώτο συνθετικό φωτοσυνθετικό υλικό, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη στηρίζεται στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Τα χημικά στοιχεία που απορροφούν ορατό φως, όπως η πλατίνα ή το ιρίδιο, είναι συνήθως ακριβά, γεγονός που καθιστά αυτή τη μέθοδο δέσμευσης άνθρακα ασύμφορη σε σχέση με το κόστος της.

Με τις δραματικές επιδράσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη να γίνονται όλο και πιο εμφανείς, η αειφόρος παραγωγή καυσίμων και η μείωση των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι θεμελιώδεις. Υλικά όπως το MOF θα μπορούσαν να συνδράμουν σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων.

 

Πηγή: iflscience.com