Σήμερα θα μάθουμε πως μπορούμε να αφαιρέσουμε τις προεγκαταστημένες εφαρμογές της Microsoft στα Windows 10 ακόμα και αν έχουν απενεργοποιημένη την επιλογή της απεγκατάστασης. Ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογή Μηνύματα.

Βλέπουμε ότι η επιλογή της απεγκατάστασης είναι γκριζαρισμένη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και να την αφαιρέσουμε.
Γι’ αυτό υπάρχουν 2 τρόποι. Είτε με κάποιο πρόγραμμα σαν το CCleaner όπου απλά ακολουθούμε τις οδηγίες είτε με την γραμμή εντολών PowerShell.
Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον 2ο τρόπο μιας και το PowerShell υπάρχει ήδη σε κάθε Windows σύστημα.

Πάμε στην έναρξη και είτε βρίσκουμε με το χέρι που βρίσκεται στο PowerShell είτε πληκτρολογούμε το όνομά του στην αναζήτηση για να το βρει για εμάς. Μετά το ανοίγουμε με δικαιώματα διαχειριστή.

Στο PowerShell που άνοιξε δίνουμε την εντολή Get-AppxPackage για να δούμε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Επειδή όμως είναι πολλές (όπως φαίνεται παρακάτω) θα συνδυάσουμε και μια εντολή αναζήτησης.

Για να αναζητήσουμε κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, π.χ. τα Μήνυματα, δίνουμε την εντολή Get-AppxPackage | ./findstr.exe Messaging. Προσοχή σε αυτό το σημείο. Το όνομα της εφαρμογής είναι πάντα στα Αγγλικά ασχέτως αν εμείς το βλέπουμε στα Ελληνικά στον πίνακα ελέγχου και την έναρξη.

Από αυτή την έξοδο της παραπάνω εντολής μας ενδιαφέρει το πεδίο PackageFullName. Αυτό το αντιγράφουμε απλά μαρκάροντας το με το ποντίκι.

Και τέλος για να πραγματοποιήσουμε την απεγκατάσταση δίνουμε Remove-AppxPackage –Package XXX όπου ΧΧΧ το όνομα πακέτου που αντιγράψαμε στο προηγούμενο βήμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η εφαρμογή που θέλαμε να απεγκαταστήσουμε θα έχει αφαιρεθεί.

 

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αφαιρεθούν οι περισσότερες προεγκαταστημένες εφαρμογές, ακόμα και το Store αν και δεν προτείνεται γιατί μετά δεν υπάρχει τρόπος να επαναφερθεί χωρίς επανεγκατάσταση των Windows. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως η Cortana. Η Cortana δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το σύστημά μας με κανένα γνωστό τρόπο. Είναι ενσωματωμένη τόσο βαθιά στο λειτουργικό σύστημα που αν υπήρχε τρόπος να σβηστεί κατά πάσα πιθανότητα θα προέκυπταν ανεπανόρθωτα προβλήματα.